27 ஜன., 2014

How To 'Solve Bootmgr Is Missing' In Windows Vista/7

Posted by Unknown

we have 2 methods here for Fixing this issue......

Step 1 - Is using Startup Repair sometimes this will Fix the Issue. 

Note: You may need to Run 3 - 4 Times.

Step 2 - Will always Fix this Issue as I have never seen it fail yet.

So..... 2 choices, you can do them both starting with step 1 or you can just go to step 2 and get fixed straight away. I am Just being honest by putting both options here for you :wink:

Step 1

Ok first things first, dig out your Windows Installation DVD and pop it in the Drive and then Reboot your System.

Now Select your correct Language and Click on Next.........

SnapShot_1.png 
SnapShot_103023.png 
Ok now here Click on 'Repair Your Computer'

SnapShot_2.png 
SnapShot_103023.png 
Now it is searching for Windows Installations...........

Once it has finished searching.... 


  • Make sure that the Top Option has been select 'Use recovery tools that can help fix problems starting Windows. Select an Operating System To Repair'.
  • Highlight Your Windows Installation in the Window Box
Now Click on Next..........

SnapShot_3.png 
SnapShot_103023.png 
Ok.... Now lets try to see if the 'Startup Repair' will Fix the 'Bootmgr Is Missing' Error first.

So Click on 'Startup Repair'..........

SnapShot_4.png 
SnapShot_103023.png 
Now the Startup Repair is scanning your System for the Problem in question.

Sometimes the Startup Repair will not fix this problem but it is always worth a try!

SnapShot_5.png 

SnapShot_6.png 

Ok so no Joy with the 'Startup Repair'?

Don't panic the next step will Fix your problem for sure, it is just sometimes the Startup Repair will Fix this issue but not always so let's move on to Step 2.............Step 2

Now Click on 'View advanced options for system recovery and support' to take us back to the 'System Recovery Options'

SnapShot_6.png 
SnapShot_103023.png 
Ok now we are back at the 'System Recovery Options' Main Menu.

Now this time we are going to Select 'Command Prompt' so Click on 'Command Prompt'

SnapShot_7.png 
SnapShot_103023.png 
Ok in the Command Prompt Window Type c: and 'Press Enter'

Now at the C:\ Type cd boot and then 'Press Enter'..........

SnapShot_8.png 
SnapShot_103023.png 
Ok all good? If you Command Prompt Window looks like the one below then we are good :wink:

Lets move onward........

SnapShot_9.png 
SnapShot_103023.png 
Now at the C:\Boot Type in the Following Commands and 'Press Enter' after each and every command.

bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd

SnapShot_10.png 
SnapShot_103023.png 
bootrec /FixBoot

SnapShot_11.png 
SnapShot_103023.png 
bootrec /RebuildBcd

SnapShot_12.png 

Ok that it, all done.

Now you know how to Fix a 'Bootmgr Is Missing' Error!

As you can see from my results I didn't have any Issue in the first place but wanted to show you how to Fix the dreaded 'Bootmgr In Missing Error.

SnapShot_13.png 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் ( antonavi713@gmail.com ) என்ற Email மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ( குறைந்த கட்டணத்தில்.)

* நண்பர்களே இப்பதிவு உங்களக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களது கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிக்கவும். 

>>> Facebook Page பக்கத்தில் Like பண்ணாதவர்கள்  கணினி தொழில்நுட்பம் Pageல் லைக் செய்திடுங்கள்.>>> Facebook Group  இல் இணையாதவர்கள் கணினி தொழில்நுட்பம் Group இல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்