1 மார்., 2014

INDIAN GOVERNMENT INTRODUCED ONLINE SERVICES

Posted by Unknown

*Obtain:
1. Birth Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1

2. Caste Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4

3. Tribe Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8

4. Domicile Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5

5. Driving Licence
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6

6. Marriage Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3

7. Death Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2

Apply for:
1. PAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15

2. TAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3

3. Ration Card
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7

4. Passport
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2

5. Inclusion of name in the Electoral Rolls
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10

Register: 
1. Land/Property
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9

2. Vehicle
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13

3. With State Employment Exchange
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12

4. As Employer
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17

5. Company
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19

6. .IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18

7. GOV.IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25

Check/Track: 
1. Waiting list status for Central Government Housing
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9

2. Status of Stolen Vehicles
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1

3. Land Records
http://www.india.gov.in/landrecords/index.php

4. Cause list of Indian Courts
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7

5. Court Judgments (JUDIS )
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24

6. Daily Court Orders/Case Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21

7. Acts of Indian Parliament
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13

8. Exam Results
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16

9. Speed Post Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10

10. Agricultural Market Prices Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6

Book/File/Lodge: 
1. Train Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5

2. Air Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4

3. Income Tax Returns
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12

4. Complaint with Central Vigilance Commission (CVC)
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14

Contribute to: 
1. Prime Minister's Relief Fund
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11

Others: 
1. Send Letters Electronically
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20

Global Navigation 
1. Citizens
http://www.india.gov.in/citizen.php

2. Business (External website that opens in a new window)
http://business.gov.in/

3. Overseas
http://www.india.gov.in/overseas.php

4. Government
http://www.india.gov.in/govtphp

5. Know India
http://www.india.gov.in/knowindia.php

6. Sectors
http://www.india.gov.in/sector.php

7. Directories
http://www.india.gov.in/directories.php

8. Documents
http://www.india.gov.in/documents.php

9. Forms
http://www.india.gov.in/forms/forms.php

10. Acts
http://www.india.gov.in/govt/acts.php

11. Rules
http://www.india.gov.in/govt/rules.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் ( antonavi713@gmail.com ) என்ற Email மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ( குறைந்த கட்டணத்தில்.)

* நண்பர்களே இப்பதிவு உங்களக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களது கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிக்கவும். 

>>> Facebook Page பக்கத்தில் Like பண்ணாதவர்கள்  கணினி தொழில்நுட்பம் Pageல் லைக் செய்திடுங்கள்.>>> Facebook Group  இல் இணையாதவர்கள் கணினி தொழில்நுட்பம் Group இல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்