30 மே, 2014

Keyboard Shortcuts in computer..

Posted by Unknown
Copy only active window to clipboard Normally, the Print Screen key copies the entire display (or two displays if you got them), ALT + Print Screen only copies the currently active window to the clipboard. Whether taking a screenshot to diagnose a problem, or just because you want to show something to a friend, this will come in handy.
Fix those little mistakes Did you know you can undo almost any action? CTRL + Z is the ultimate hot key, and for sure you knew about it already, however note that undo doesn’t just apply to typing. If you accidentally delete or move a file, you can hit CTRL + Z to bring it right back to where it was. In Chrome and Firefox you can also undo closing a tab using CTRL + SHIFT + T.
Cycle through open windows Pressing ALT+TAB allows you to cycle through currently open windows. This makes switching back and forth between running processes quick and painless. If you want a more stylish method of cycling through open programs, Windows + TAB will do the job for you.
Interrupt all processes CTRL + ALT + Delete is one of the most common PC shortcuts, and one almost everyone is familiar with. The important thing to note is that it interrupts all processes, including the one that is bogging down your system, which can mean the difference between needing to restart or not.
Close the current program Typing ALT + F4 will close the program that is running. This is useful as it saves you time mousing over the "X" and clicking. People will often use this as a joke, telling you to press ALT + F4 to fix a problem. Don’t fall for it unless you want to close what you are doing.
Minimize all windows Sometimes you have a bunch of stuff running, and you want it all to go away so you can get to the desktop. Simply pressing Windows + D will minimize everything you have up, which will save you some time pressing the minimize button for each window. It should be noted that Windows + M offers similar functionality, but there is no undoing, so Windows + D is the more favorable approach.
Open the task manager directly If you want to bypass the interrupt that happens when pressing CTRL + ALT + DEL and jump right to the task manager, typing CTRL + Shift + ESC launches it directly.
Close the current window/tab Stick of moving all the way to that X button? Press CTRL + W and the current window will close. (Don’t do it now, or you will miss the rest of the tricks!)
Bring up the system information window This is so much quicker than digging this out the traditional way... Just press Windows + Pause/Break and the System Information panel will be ready to go. This might be the only use for the Pause/Break key you will ever find, so enjoy it!
Better multiple monitor control There are several useful keyboard shortcuts for controlling open windows on multiple monitors. Pressing the Windows Key + Arrow Keys will cause a window to quickly snap to each side of either monitor. Alternatively, hitting Shift + Windows Key + Arrows will cause the window to jump to the other monitor. Lastly, pressing Windows + P will allow you to quickly set up a second display or projector.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் ( antonavis713@gmail.com ) என்ற Email மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ( குறைந்த கட்டணத்தில்.)

* நண்பர்களே இப்பதிவு உங்களக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களது கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிக்கவும். 

>>> Facebook Page பக்கத்தில் Like பண்ணாதவர்கள்  கணினி தொழில்நுட்பம் Pageல் லைக் செய்திடுங்கள்.>>> Facebook Group  இல் இணையாதவர்கள் கணினி தொழில்நுட்பம் Group இல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.0 comments:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்